Nachtraad Amsterdam

Over

Over Nachtraad Amsterdam

Nachtraad Amsterdam is gevormd uit een jarenlang bestaand raadgevend overleg tussen belangenorganisaties, gemeente, burgemeester en overige stakeholders van de nachtcultuur in Amsterdam.

Ze haalt een breed geluid op uit de nachtcultuur; een structureel overleg dat vooral informatie, representatie en kennis kanaliseert, ze is een zelfstandig overleg dat geen juridische entiteit vormt.

Nachtraad Amsterdam is een groep personen die een achterban raadplegen en hun best doen om bereikbaar te zijn voor diverse groepen die bezig zijn in- en om de nacht.

Ze is zowel raadplegend als raadgevend inzake nachtcultuur in Amsterdam.

Wie

Nachtraad Amsterdam bestaat uit de volgende zes ‘zetels’:

+ Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA)
Claudia Walraven (Claudia@NachtraadAmsterdam.nl) Claudia Walraven op Linkedin Claudia Walraven op Instagram

+ Overleg Amsterdamse Clubs (OAC)
Bas Louwers (Bas@NachtraadAmsterdam.nl) Bas Louwers op Linkedin Bas Louwers op Instagram

+ KHN Amsterdam (KHN)
Pim Evers (Pim@NachtraadAmsterdam.nl) Pim Evers op Linkedin Pim Evers op Instagram

+ Nachtburgers
Sabine Scharwachter (Sabine@NachtraadAmsterdam.nl) Sabine Scharwachter op Linkedin Sabine Scharwachter op Instagram
Jalien van den Tweel (Jalien@NachtraadAmsterdam.nl) Jalien van den Tweel op Linkedin Jalien van den Tweel op Instagram

+ Nachtmakers, collectieven
Isabelle Ho Kang You (Isabelle@NachtraadAmsterdam.nl) Isabelle Ho Kang You op Linkedin Isabelle Ho Kang You op Instagram
Ferdgie Imambaks (Ferdgie@NachtraadAmsterdam.nl) Ferdgie Inambaks op Linkedin Ferdgie Inambaks op Instagram

+ nachtburgemeester Amsterdam
Freek Wallagh (Freek@NachtraadAmsterdam.nl) Freek Wallagh You op Linkedin Isabelle Ho Kang You op Instagram

Deze personen verzamelen: geluiden, denkrichtingen, verbinden groepen, subculturen en domeinen in de lijn van hun ‘zetel’ om het geluid in te kunnen brengen in het structurele overleg.

Actueel

Nachtraad Amsterdam actueel:

Nachtraad Amsterdam is ontstaan uit een bestaand overleg tussen de branches en de gemeente; ze is mede door de actualiteiten ‘hoog tijd voor een nieuwe nachtburgemeester verkiezing’ en ‘invulling nachtvisie’ verdubbeld en heeft haar huidige vorm daarmee aangenomen; ze organiseerde de verkiezingen voor de nachtburgemeester 2023.

In Pakhuis de Zwijger is een avond georganiseerd om input op te halen voor de verkiezing nachtburgemeester, om inhoud voor de vacature op te halen, om toekomstige geïnteresseerden alvast uit te dagen en de verkiezingen aan te kondigen en om de opzet van Nachtraad Amsterdam kenbaar te maken.
Inmiddels heeft nachtraad Amsterdam de verkiezingen georganiseerd en is door jury en publiek uit de vijf finalisten de nachtburgemeester 2023-2025 gekozen.

Nachtraad Amsterdam voorziet de afdeling kunst en cultuur van de gemeente van input voor de uitvoeringsnotitie inzake de nachtvisie.
-download nachtvisie Amsterdam: klik hier
-download uitvoeringsagenda nachtvisie Amsterdam: klik hier

Ze haalt bij haar achterban op wat er op korte en lange termijn nodig is voor ondersteuning van de nachtcultuur in de stad: "geef jij ons raad?(!)". Nachtraad Amsterdam organiseert mede op verzoek van de gemeente expertmeetings over de nacht.

Verder

Nachtraad Amsterdam is gesprekspartner van de gemeente over nachtcultuur en invulling van de nachtvisie en treedt op als ambassadeur voor de nachtcultuur.

Nachtraad Amsterdam heeft specialisten die actualiteiten kunnen aanbrengen, gevraagd- en ongevraagd advies kunnen geven aan de politiek en gesprekspartners met elkaar kunnen verbinden en met de nieuwe nachtburgemeester samen journalisten te woord kunnen staan.

Nachtraad Amsterdam stimuleert veiligheid, inclusiviteit en diversiteit in het nachtleven.

Nachtraad Amsterdam heeft een 'zetel' voor de gekozen nachtburgemeester (ze staat bijvoorbeeld los van een stichting van de nieuwe nachtburgemeester en de bestaande stichting).

In 2023 is het overleg uitgebreid, enerzijds om het team te verbreden en daarmee nog meer kennis op te halen, anderzijds met het oog op de actualiteiten:

- ‘input voor de Amsterdamse nachtvisie’ en de uitvoeringsagenda
- ‘verkiezing van een nieuwe nachtburgemeester’
- expertmeetings over de nacht (geef jij ons input?)